Sri Brahma-samhita

Bhanu Swami
Språk 
Engelska
$5.49

Innehåller Sri Jiva Gosvamis kommentar Dig-darsani-tika

Enligt den vediska traditionen reciterades eller sjöngs dessa "Brahmas hymner" för oräkneliga årtusenden sedan av den första förkroppsligade varelsen, Herren Brahma, alldeles innan han skapade universum. Boken består av en kortfattad beskrivning av hur Herren Sri Krishna, Gudomens Högsta Personlighet, upplyste Brahma, följd av Brahmas ytterst vackra böner, som kastar ljus över innehållet i hans uppenbarelse.

Allt som återfunnits av den uråldriga skriften Brahma-samhita är det här femte kapitlet, men det fungerar bra fristående som ett kort men fullständigt verk.

Författaren 

Bhanu Swami föddes i Kanada och har avlagt en kandidatexamen i historia (gällande Orientens sköna konster) vid University of British Colombia. Han anslöt sig till Krishnarörelsen i Indien 1970, invigdes av Srila Prabhupada 1971 och tog sannyasa 1984. Bhanu Swami undervisades i dyrkan av Gudsgestalter av Srila Prabhupada själv, och inom ISKCON har han blivit en auktoritet i ämnet.