Bhagavad-gita As It Is (1972 edition)

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Språk 
Engelska
$8.99

När det gäller Bhagavad-gita As It Is rekommenderar vi den andra upplagan, som har omarbetats och utökats för att den ska komma ännu närmare författarens ursprungliga version. Den upplagan finns tillgänglig som e-bok på den här hemsidan. Men här är den äldre versionen, för dem som vill ha den.

Författaren 

Srila Prabhupada träffade sin andlige mästare Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 1922. Denne bad då Srila Prabhupada att sprida den vediska kunskapen på engelska. Under åren som följde skrev Srila Prabhupada en kommentar till Bhagavad-gita och bistod Gaudiya Matha i dess arbete. År 1944 började han ge ut Back to Godhead, en tidskrift på engelska som kom ut varannan vecka.