Sri Brihad Bhagavatamrta, Part 1

Gopiparanadhana Dasa
Språk 
Engelska
$9.99

I den första delen av Sri Brhad-Bhagavatamrta färdas den store vismannen Narada, som är en ren hängiven till Krishna, från jorden till himmelen och sedan vidare till den andliga världen. Han söker efter den person som i störst utsträckning fått ta emot Krishnas barmhärtighet. På sin resa möter Narada många rena hängivna till Krishna och visar hur var och en av dem gynnats av Honom. Samtliga blir förlägna då de hör Naradas lovord och rekommenderar att han söker upp någon annan hängiven.

Narada träffar på större och större manifestationer av Krishnas barmhärtighet, och till slut möter han de rena själar som förkroppsligar den fullständiga manifestationen av Krishnas barmhärtighet – Vrajas upphöjda gopier. Slå följe med Narada under hans sökande och se hur hans vördnad, kärlek och djupa uppskattning yttrar sig då han inser gopiernas position som Krishnas främsta hängivna.

Författaren 

Gopiparanadhana Dasa var både lärd inom sanskrit och en utövare av hängiven tjänst till Herren Krsna. Under His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupadas ledning blev han mycket skicklig i sanskrit och arbetade i många år som redaktör vid Bhaktivedanta Book Trust.