The Science of Self-Realization

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Språk 
Tyska
$3.49

Denna samling artiklar av Srila Prabhupada, vilka hämtats från tidskriften Back to Godhead, handlar om kunskapen om själen och hur man utövar bhakti-yoga.

Dessa intervjuer, föreläsningar och essäer berör ämnen som livets mening och mål, hur man finner en sann andlig mästare, reinkarnation, högre medvetande, Krishna och Kristus, samt andliga lösningar på dagens sociala och ekonomiska problem.

Författaren 

Srila Prabhupada träffade sin andlige mästare Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 1922. Denne bad då Srila Prabhupada att sprida den vediska kunskapen på engelska. Under åren som följde skrev Srila Prabhupada en kommentar till Bhagavad-gita och bistod Gaudiya Matha i dess arbete. År 1944 började han ge ut Back to Godhead, en tidskrift på engelska som kom ut varannan vecka.