The Nectar of Instruction

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Språk 
Tyska
$2.49

Elva lektioner i bhakti-yogans uråldriga vetenskap

Vilken är den främsta av alla heliga platser? Hur utövar man yoga? Hur väljer man en guru? Svaren till dessa och andra frågor om andligt liv finner du i denna lilla bok, vars originalverser nedtecknades i Indien för över femhundra år sedan av Srila Rupa Gosvami.

Dessa ovärderliga sanskritverser har översatts och kommenterats av His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, som tillhör samma andliga tradition som Srila Rupa Gosvami, och presenteras nu under titeln Nektarlika instruktioner. Var och en som söker andlig fulländning bör ta del av denna viktiga undervisning.

Författaren 

Srila Prabhupada träffade sin andlige mästare Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 1922. Denne bad då Srila Prabhupada att sprida den vediska kunskapen på engelska. Under åren som följde skrev Srila Prabhupada en kommentar till Bhagavad-gita och bistod Gaudiya Matha i dess arbete. År 1944 började han ge ut Back to Godhead, en tidskrift på engelska som kom ut varannan vecka.