Bhakti, the Art of Eternal Love

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Språk 
Slovenska
$1.49

Det vi i den materiella världen kallar kärlek är temporärt. I Guds rike är det innerliga utbyte av kärlek som Herren Krishna njuter av tillsammans med Sina käraste hängivna däremot evigt. Bhakti-yoga visar oss hur vi kan träda in i denna den eviga kärlekens värld.

Författaren 

Srila Prabhupada träffade sin andlige mästare Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 1922. Denne bad då Srila Prabhupada att sprida den vediska kunskapen på engelska. Under åren som följde skrev Srila Prabhupada en kommentar till Bhagavad-gita och bistod Gaudiya Matha i dess arbete. År 1944 började han ge ut Back to Godhead, en tidskrift på engelska som kom ut varannan vecka.