Srimad Bhagavad-gita

Den fullständiga transkriberade sanskrittexten

Sri Krsna
Språk 
Sanskrit
$0.99

Denna lilla bok är känd som BBT:s ”recitations-Gita”. Den innehåller hela Bhagavad-gitas sanskrittext och utgör en perfekt sammanställning för dem som vill lära sig Gitans verser utantill, eller som vill recitera ett kapitel per dag eller samtliga arton kapitel i en följd! Boken innehåller också texterna till verken Gita-mahatmya och Brahma-samhita.