Teachings of Lord Kapila, the son of Devahuti

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Språk 
Ryska
$4.49

Herren Kapila är en ryktbar visman och upphovsman till det filosofiska system som kallas Sankhya, vilket utgör en viktig del av Indiens uråldriga filosofiska arv.

Sankhya är ett metafysiskt system som har att göra med universums grundläggande principer. Det ger också andlig kunskap, som kulminerar i fullt medvetande om den Högste Absolute.

Herren Kapila är emellertid inte någon vanlig filosof eller visman, utan en uppenbarelseform av Gud.

Den här boken återger hans svar på sin mors frågor, som handlade om hur man blir fri från okunnighet och villfarelse och slutligen uppnår andlig upplysning.

Det underliggande temat, som återfinns i hans svar och i samtliga Srila Prabhupadas kommentarer, är att man kan uppnå detta mål genom att utöva bhakti-yoga, dvs den metod genom vilken man länkar sig samman med Herren med hjälp av kärleksfull hängiven tjänst.

Boken innehåller de ursprungliga sanskritverserna, översättningar och innebördsförklaringar, och behandlar ämnen som betydelsen av gurun, medvetandets psykologi, kännetecknen på en självförverkligad person, meditationens vetenskap, transcendental kunskap och slutgiltig befrielse.

Författaren 

Srila Prabhupada träffade sin andlige mästare Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 1922. Denne bad då Srila Prabhupada att sprida den vediska kunskapen på engelska. Under åren som följde skrev Srila Prabhupada en kommentar till Bhagavad-gita och bistod Gaudiya Matha i dess arbete. År 1944 började han ge ut Back to Godhead, en tidskrift på engelska som kom ut varannan vecka.