Easy Journey to Other Planets

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Språk 
Ryska
$1.49

Glöm NASA:s vidlyftiga arrangemang och stora, farliga maskiner av metall. Lär dig istället hur man på ett enkelt sätt kan färdas genom solsystemet.

Du kan med hjälp av subtil, andlig energi bege dig till andra planeter och där skåda andra delar av Guds underbara skapelse. Eller också kan du välja att färdas bortom den materiella skapelsen och nå ditt eviga hem hos Krishna.

Easy Journey to Other Planets ger en översikt av det väldiga kosmos och den ännu större andliga världen, så att du på ett intelligent sätt kan välja ditt resmål.

Författaren 

Srila Prabhupada träffade sin andlige mästare Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 1922. Denne bad då Srila Prabhupada att sprida den vediska kunskapen på engelska. Under åren som följde skrev Srila Prabhupada en kommentar till Bhagavad-gita och bistod Gaudiya Matha i dess arbete. År 1944 började han ge ut Back to Godhead, en tidskrift på engelska som kom ut varannan vecka.