Beyond Birth and Death

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Språk 
Ryska
$2.49

Finns det ett liv bortom döden? Följ själens resa genom detta universum och vidare. Under det senaste decenniet har antalet personer som tror på reinkarnation ökat. Denna lilla men kraftfulla bok besvarar frågor som:

  • Vem är jag?
  • Vad händer efter döden?
  • Hur är det att återfödas i den ena kroppen efter den andra?
  • Kan man ta sig ut ur samsaras kretslopp, och därmed undvika återupprepad födelse och död?
  • Finns det någon evig plats där min själ kan leva?
Författaren 

Srila Prabhupada träffade sin andlige mästare Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 1922. Denne bad då Srila Prabhupada att sprida den vediska kunskapen på engelska. Under åren som följde skrev Srila Prabhupada en kommentar till Bhagavad-gita och bistod Gaudiya Matha i dess arbete. År 1944 började han ge ut Back to Godhead, en tidskrift på engelska som kom ut varannan vecka.