A Second Chance

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Språk 
Ryska
$3.49

Denna fascinerande berättelse är hämtad från Srimad-Bhagavatams sjätte bok, och återger vad som hände en person som gick under namnet Ajamila. Karma-lagen säger att vi alla hålls ansvariga för våra handlingar. Döden är det avgörande ögonblick då mystiska krafter, som verkar i enlighet med denna lag, arbetar i det fördolda för att avgöra vårt öde. När den syndfulle Ajamila låg för döden fick han till sin fasa se tre fruktansvärda, människoliknande varelser närma sig för att dra honom ut ur hans döende kropp, i avsikt att föra honom till dödens herre, där han skulle få ta emot sitt straff. Märkligt nog undgick Ajamila detta hemska öde. Hur? A Second Chance: The Story of a Near-Death Experience avslöjar viktiga sanningar om självets och verklighetens grundläggande natur.

Numera godtar fler och fler reinkarnationen som ett faktum, men inte bara bland dem som varit med om utanför-kroppen- och nära-döden-upplevelser, utan även bland folk i allmänhet. A Second Chance visar hur man kan använda meditation och yoga-tekniker för att undanröja materialismens hinder, och hur man möter den utmaning som döden utgör för att till sist uppnå andlig fulländning.

Författaren 

Srila Prabhupada träffade sin andlige mästare Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 1922. Denne bad då Srila Prabhupada att sprida den vediska kunskapen på engelska. Under åren som följde skrev Srila Prabhupada en kommentar till Bhagavad-gita och bistod Gaudiya Matha i dess arbete. År 1944 började han ge ut Back to Godhead, en tidskrift på engelska som kom ut varannan vecka.