The Perfection of Yoga

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Språk 
Norwegian
$1.49

En ryktbar yoga-mästare undanröjer all den kommersialism som omger dagens utövande av yoga, och förklarar metodens verkliga innebörd. Bortom sittställningarna och övningarna finns den uråldriga yoga-undervisningen, vilken syftar till att uppnå ett varaktigt, kärleksfullt förhållande till den Högste.

Författare är His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, som skrivit mer än sextio böcker med auktoritativa översättningar, kommentarer och studier av Indiens filosofiska och religiösa klassiker. Böckerna används i undervisningen vid många colleges och universitet världen över, och åtnjuter ett högt anseende inom den akademiska världen tack vare sin auktoritet, sitt djup och sin klarhet.

Författaren 

Srila Prabhupada träffade sin andlige mästare Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 1922. Denne bad då Srila Prabhupada att sprida den vediska kunskapen på engelska. Under åren som följde skrev Srila Prabhupada en kommentar till Bhagavad-gita och bistod Gaudiya Matha i dess arbete. År 1944 började han ge ut Back to Godhead, en tidskrift på engelska som kom ut varannan vecka.