Beyond Birth and Death

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Språk 
Litauiska
$1.49

Indiens mest kända vediska auktoritet presenterar häpnadsväckande bevis för vad som händer själen efter döden. Srila Prabhupada återger hur själen färdas från kropp till kropp, och hur vi kan avsluta kretsloppet av födelse och död genom att bege oss till Herren Sri Krishnas högsta boning.

Ett smakprov: "Att sjunga Krishnas namn är en enkel metod som kommer att avslöja vad man är, vad Gud är, vad de materiella och andliga universumen är, varför vi är betingade, hur vi kan befria oss från betingningen – och allting annat, steg för steg."

Författaren 

Srila Prabhupada träffade sin andlige mästare Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 1922. Denne bad då Srila Prabhupada att sprida den vediska kunskapen på engelska. Under åren som följde skrev Srila Prabhupada en kommentar till Bhagavad-gita och bistod Gaudiya Matha i dess arbete. År 1944 började han ge ut Back to Godhead, en tidskrift på engelska som kom ut varannan vecka.