On the Way to Krishna

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Språk 
Ungerska
$1.49

On the Way to Krsna utgörs av föreläsningar som gavs av Srila Prabhupada, till största delen om det sjunde kapitlet i Bhagavad-gita, i New York hösten 1966. Han hade just anlänt till USA och inriktar sig på kärnan i det som kallas den amerikanska drömmen: rätten att sträva efter lycka. Önskan om lycka är naturligtvis inte ett amerikanskt fenomen, utan något som är grundläggande för alla människor.

Srila Prabhupada förklarar att man inte kan uppnå lyckan utan att känna till vad verklig lycka innebär. I den här lilla boken diskuterar Srila Prabhupada hur man finner lyckan bortom det temporära, och han redogör för Herren Krishnas definition av lycka så som den presenteras i Bhagavad-gita.

Författaren 

Srila Prabhupada träffade sin andlige mästare Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 1922. Denne bad då Srila Prabhupada att sprida den vediska kunskapen på engelska. Under åren som följde skrev Srila Prabhupada en kommentar till Bhagavad-gita och bistod Gaudiya Matha i dess arbete. År 1944 började han ge ut Back to Godhead, en tidskrift på engelska som kom ut varannan vecka.