Perfect Questions, Perfect Answers

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Språk 
Engelska
$2.49

År 1972 befann sig Bob Cohen, en amerikansk lärare och fredskårist, i Västbengalen. I en liten bambuhydda i den heliga byn Mayapur fann han en lärare som kunde besvara hans frågor om andliga spörsmål. Fullkomliga frågor, fullkomliga svar är en nedteckning av de omvälvande samtal han förde med Srila Prabhupada.

Författaren 

Srila Prabhupada träffade sin andlige mästare Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 1922. Denne bad då Srila Prabhupada att sprida den vediska kunskapen på engelska. Under åren som följde skrev Srila Prabhupada en kommentar till Bhagavad-gita och bistod Gaudiya Matha i dess arbete. År 1944 började han ge ut Back to Godhead, en tidskrift på engelska som kom ut varannan vecka.