Sri Brihad Bhagavatamrta, Part 2, Volume 2

Gopiparanadhana Dasa
Språk 
Engelska
$9.99

I andra delen av Sri Brhad-Bhagavatamrta inspireras bokens hjälte Gopa-kumara – en troskyldig koherdepojke som bor nära Govardhana-berget i Vrindavana och varken kan läsa eller skriva – av en mystisk bhakta att inleda ett andligt sökande. Hans färd för honom hela vägen från hans hem ända till Vaikuntha-Ayodhya, och från sraddha till näst intill fulländad prema. Gopa-kumaras äventyr skiljer sig från de vi kan läsa om i litteratur av det mindre andliga slaget, eftersom han inte utforskar det materiella universumet på jakt efter världslig rikedom, makt eller kärlek, utan med siktet inställt på sötman i den förtroliga, osjälviska hängivna tjänsten till hans käraste Herre och vän Sri Krishna. Det är denna inriktning som för honom bortom alla temporära dimensioner och in i den andliga världen.

Srila Rupa Gosvami skriver: ”Vår gudomlige mästare [Sanatana Gosvami] har i sin Bhagavatamrta avslöjat alla de ljuva slutsatserna inom den hängivna filosofin, inklusive dess allra mest förborgade hemligheter.”

Srila Prabhupada sade: ”Var och en som önskar förstå de hängivna, hängiven tjänst och Krishna måste läsa den här boken.”

Författaren 

Gopiparanadhana Dasa var både lärd inom sanskrit och en utövare av hängiven tjänst till Herren Krsna. Under His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupadas ledning blev han mycket skicklig i sanskrit och arbetade i många år som redaktör vid Bhaktivedanta Book Trust.