Prabhupada

Satsvarupa Dasa Goswami
Språk 
Tyska
$4.99

Detta är ett sammandrag av ”Srila Prabhupada Lilamrta,” den auktoriserade biografin över Srila Prabhupada, i ett lättläst format. Stillson Judah (f d Professor Emeritus vid the Graduate Theological Union/Pacific School of Religion), beskriver ”Lilamrtan” så här: "Detta verk är en vältalig hyllning av minnet efter den person som spelade en viktig roll i den amerikanska religiösa historien under den alternativa kulturens 1960- och 1970-tal. Den kommer att utgöra en rik informationskälla för lärda och alla andra som är intresserade av den rörelse Prabhupada förde med sig till USA från Indien.”

Författaren 

Srila Prabhupada träffade sin andlige mästare Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 1922. Denne bad då Srila Prabhupada att sprida den vediska kunskapen på engelska. Under åren som följde skrev Srila Prabhupada en kommentar till Bhagavad-gita och bistod Gaudiya Matha i dess arbete. År 1944 började han ge ut Back to Godhead, en tidskrift på engelska som kom ut varannan vecka.