• Čeština Čeština
  • English English
  • Русский Русский
  • Svenska Svenska

Empty

Satsvarupa Dasa Goswami

Satsvarupa dasa Goswami är en av de första amerikanska lärjungarna till His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, grundare-acarya av ISKCON, det Internationella sällskapet för Krishnamedvetande (mera känt under namnet Krishnarörelsen). Satsvarupa (då Steve) föddes 1939 i New York City, tog examen vid Brooklyn City College och tjänstgjorde två år i den amerikanska flottan. När han återvände till det civila fick han anställning vid New York Citys socialvårdsbyrå. År 1966 inträffade en stor förändring i hans liv: Han började gå på Srila Prabhupadas Bhagavad-gita-lektioner på 26 Second Avenue i Manhattans Lower East Side.

Fyrtioåtta år senare är Satsvarupa Maharaja en framträdande och flitig vaishnava-skribent och konstnär inom ISKCON. Han tillbringade mycket av sin hängivna karriär på resande fot över hela världen, och undervisade då om Krishnamedvetande och gav instruktioner till lärjungar i flera länder. Numera bor han i Stuyvesant Falls, New York, och av hälsoskäl har han fått skära ned sitt resande kraftigt. Han har gett ut över 150 böcker med anknytning till Krishnamedvetande, däribland memoarer, dikter, essäer, romaner, dagböcker, brev och analyser av den hängivna tjänsten till Krishna. Hans mest kända verk är den välkända auktoriserade biografin om Srila Prabhupada, Srila Prabhupada Lilamrta, som består av två tjocka volymer. På senare år har han skapat hundratals målningar, teckningar och skulpturer som ger uttryck för en hängivens syn på Krishnamedvetande.

Satsvarupa Maharaja fortsätter att stödja och utveckla sin relation till de redan invigda lärjungarna och ett växande antal hängivna efterföljare. Han har förnyat de löften han avgett som sannyasi (en munk som lever i celibat och försakelse). Hans skrivande fortsätter att ge uttryck för personlig uppriktighet och hängivenhet till hans andlige mästare Srila Prabhupada.