• Čeština Čeština
  • English English
  • Русский Русский
  • Svenska Svenska

Empty

His Divine Grace

A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Grundare-Acarya för det Internationalla sällskapet för Krishnamedvetande

Srila Prabhupada träffade sin andlige mästare Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 1922. Denne bad då Srila Prabhupada att sprida den vediska kunskapen på engelska. Under åren som följde skrev Srila Prabhupada en kommentar till Bhagavad-gita och bistod Gaudiya Matha i dess arbete. År 1944 började han ge ut Back to Godhead, en tidskrift på engelska som kom ut varannan vecka. Srila Prabhupada skötte allt på egen hand: han redigerade texterna, skrev ut dem på skrivmaskin, korrekturläste och sålde till och med de enskilda numren. Tidskriften lever nu vidare tack vare hans lärjungar.

År 1950 drog sig Srila Prabhupada tillbaka från familjelivet för att ägna mer tid åt studier och skrivande. Han begav sig till den heliga staden Vrndavana, där han levde under enkla omständigheter i det historiska templet Radha-Damodara. Här ägnade han sig under flera år åt djupa studier och författande. Han antog försakelsens livsordning (sannyasa) 1959. Vid Radha-Damodara påbörjade Srila Prabhupada sitt mästerverk: en kommenterad översättning av Srimad-Bhagavatam (Bhagavata Purana), som består av artontusen verser och omfattar många volymer. Han skrev dessutom boken Bortom tid och rum.

Srila Prabhupada gav ut tre volymer av Bhagavatam och reste därefter till USA, dit han anlände i september 1965 för att utföra sin andlige mästares uppdrag. Under de följande åren skrev His Divine Grace mer än femtio volymer auktoritativa, kommenterade översättningar och sammandrag av Indiens filosofiska och religiösa klassiker.

Srila Prabhupada hade praktiskt taget inga pengar alls när han anlände till New York City ombord på en lastbåt. I juli 1966 kunde han slutligen efter nästan ett år och svåra umbäranden grunda det Internationella sällskapet för Krishnamedvetande. Innan han gick bort den 14 november 1977 hade han lett sällskapet och fått se det växa till en världsomfattande sammanslutning, vilken vid den tidpunkten omfattade mer än hundra asramer, tempel, skolor, institut och jordbruksprojekt.

År 1972 introducerade His Divine Grace det vediska utbildningssystemet i västvärlden genom att starta en gurukula-skola i Dallas, Texas. Sedan dess har hans lärjungar etablerat liknande skolor i hela USA och i resten av världen.

Srila Prabhupada gav också inspiration till att uppföra flera stora internationella kulturcentra i Indien. I Sridhama Mayapur i Västbengalen bygger de hängivna en andlig stad, i vars mitt ett magnifikt tempel reser sig – ett ambitiöst projekt som kommer att pågå i många år framåt. I Vrndavana finns Krishna-Balaramtemplet och dess internationella gästhem, en gurukula-skola samt ett museum och en minnesbyggnad över Srila Prabhupada. Det finns också stora tempel och kulturcentra i Mumbai, New Delhi, Ahmedabad, Siliguri och Ujjain. Fler centra planeras på många viktiga platser på den indiska subkontinenten.

Srila Prabhupadas mest betydelsefulla bidrag utgörs emellertid av hans böcker. De används i många universitetskurser och uppskattas av akademiker för sin auktoritet, sitt djup och sin klarhet. Böckerna har översatts till mer än åttio språk. Bhaktivedanta Book Trust, som grundades 1972 för att ge ut Srila Prabhupadas verk, har blivit världens största förlag inom indisk religion och filosofi.

Srila Prabhupada reste, trots sin framskridna ålder, jorden runt fjorton gånger under de sista tolv åren av sitt liv, och besökte sex kontinenter under dessa föreläsningsturnéer. Trots det lyckades han upprätthålla sin imponerande litterära produktion. Hans böcker utgör ett veritabelt bibliotek som omfattar vedisk filosofi, religion, litteratur och kultur.