Bhagavad-gita As It Is
by
His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Language 
Franska
Narrator 
Nara Narayana Dasa
Duration 
23 h 14 min
Size 
2 100 MB
Sample 
$9.99

Denna utgåva är den Gita som sålt bäst i västvärlden, och den är mer än bara en bok. Bhagavad-gita som den är besitter kraften att ändra ditt liv till det bättre, eftersom den är full av liv och kunskap.

Bhagavad-gita ger kunskap om de fem grundläggande sanningarna och hur de förhåller sig inbördes: Dessa fem sanningar är Krishna, dvs Gud, den individuella själen, den materiella världen, handlande i den här världen och tiden. Gitan förklarar på ett lättförståeligt sätt medvetandes natur, självet och universum. Den utgör essensen av Indiens andliga visdom och besvarar frågorna som ställts av filosofer genom århundradena.

A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupadas översättning av Gitan presenterar Krishnas lära som den är, och därigenom får alla tillgång till dess uråldriga kunskap. Nu kan vi alla dra fördel av denna spännande möjlighet att förbättra våra liv och uppnå andlig fulländning.

Gitan består av en dialog mellan Krishna och Hans kära vän Arjuna. I sista ögonblicket, innan Arjuna ger sig in i en strid mot både bröder och vänner, börjar han undra: Varför ska han strida? Vad är meningen med hans liv? Vart beger han sig efter döden?

Krishna besvarar Arjunas frågor och skingrar på så sätt Sin väns förvirring. Arjuna uppnår andlig upplysning, och var och en av oss bjuds in att vandra samma väg.

Författaren 

Srila Prabhupada träffade sin andlige mästare Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 1922. Denne bad då Srila Prabhupada att sprida den vediska kunskapen på engelska. Under åren som följde skrev Srila Prabhupada en kommentar till Bhagavad-gita och bistod Gaudiya Matha i dess arbete. År 1944 började han ge ut Back to Godhead, en tidskrift på engelska som kom ut varannan vecka.

The Narrator 

Nara Narayana Dasa (Normand Vanasse) became a devotee of Krishna in the Montreal ISKCON temple in 1980. As a new member he was enthusiastic to share Srila Prabhupada’s books with others. He has continued with that service throughout the decades and otherwise spent much of his time on harinama – singing the holy names of Krishna in the streets.