Gopiparanadhana Dasa

Gopíparánadhana dása byl učenec sanskrtu a zároveň praktikoval oddanou službu Pánu Krišnovi. Pod vedením Jeho Božské Milosti A. Č. Bhaktivedánty Svámího Prabhupády se stal odborníkem v sanskrtu a sloužil po mnoho let jako redaktor nakladatelství Bhaktivedanta Book Trust. Když Šríla Prabhupáda odešel, Gopíparánadhana sloužil v tříčlenném týmu, který dokončil vydání Šrímad-Bhágavatamu Šríly Prabhupády. V roce 1998 se s rodinou přestěhoval ke Govardhanu, místu zábav Šrí Krišny v severní Indii a významnému poutnímu místu pro následovníky vaišnavské tradice. Tam strávil posledních dvanáct let svého života, překládal a vzdělával novou generaci oddaných učenců ve Šrímad-Bhágavata Vidjápítham, škole založené pro tento účel. Mezi jeho nejvýznamnější literární příspěvky patří překlady Tattva-sandarbhy, Brhad-bhágavatámrty a Krišna-lílá-stavy.