Srimad Bhagavad-gita

Úplný sanskrtský text přepsaný do latinky

Господь Кришна
Язык 
Санскрит
0,99 ₽

Также можно купить на

Tato malá kniha je známá jako „recitační Gítá“. Obsahuje úplný sanskrtský text Bhagavad-gíty, což jej činí ideální malou knihou pro ty, kdo se chtějí učit verše Gíty nazpaměť, recitovat kapitolu denně nebo všech osmnáct kapitol najednou! Kniha obsahuje také texty Gítá-mahátmji a Brahma-samhity.