Searching for Vedic India

Девамрита Свами
Язык 
Английский
8,99 ₽

Также можно купить на

Existovaly hluboko ve ztracené historii pokročilé civilizace a znalosti? Starobylá védská literatura Indie popisuje celosvětovou civilizaci, která vzkvétala v době, kdy moderní historici tvrdí, že lidé jako my existovali jen jako lovci a sběrači. Tato védská civilizace, se středem v Indii, používala technologie založené na vědeckém poznání fyzických prvků a sil, které známe dnes, stejně jako jemnějších vědomých prvků.

Devámrita Svámí, který strávil celý život svým vlastním hledáním védské Indie, nás vede na cestu intelektuálního objevování skrze historii pozoruhodné védské civilizace a jejích znalostí uzamčených ve starověké literatuře Indie. Jeho vtip a moudrost se spojují, aby učinily naše hledání védské Indie nejen poučným, ale i zábavným. Nesděluje nám jen pravdy védské Indie, ale i to, jak se opět objevují. Hledání védské Indie nás tedy vede nejen do minulosti, ale i do budoucnosti.

Об авторе 

Devámrita Svámí je autor a badatel specializující se na historii a znalosti starověké Indie. Narodil se v New Yorku a svůj zájem o Indii projevil po absolvování Yale University v roce 1972. Navštěvuje Indii každoročně téměř tři desítky let a je zasvěcený sannjásí, neboli mnich, v indické
vaišnavské duchovní tradici. Nyní sídlí v Austrálii, odkud cestuje na všechny kontinenty. Jeho předchozí kniha, Perfect Escape, je moderní komentář k části duchovního textu Šrímad-Bhágavatamu.