Srimad-Bhagavatam, Twelfth Canto

Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада
Язык 
Английский
4,49 ₽

Также можно купить на

Šrímad-Bhágavatam, epické filozofické a literární klasické dílo, zaujímá mezi indickou rozsáhlou písemnou moudrostí významné postavení. Nadčasová moudrost Indie je vyjádřena ve Vedách, starobylých sanskrtských textech, které se dotýkají všech oblastí lidského poznání. Původně byly uchovávány ústní tradicí a poprvé byly zapsány Šrílou Vjásadévem, „literární inkarnací Boha“. Po sestavení Ved byl Šríla Vjásadeva inspirován svým duchovním mistrem, aby předložil jejich hlubokou podstatu v podobě Šrímad-Bhágavatamu. Šrímad-Bhágavatam, známý jako „zralý plod stromu védské literatury“, je nejkompletnější a nejautoritativnější výklad védského poznání.

Po napsání Bhágavatamu jej Vjása naučil svého syna, Šukadeva Gósvámího, který později Bhágavatam přednesl Mahárádžovi Paríkšitovi ve shromáždění mudrců na břehu posvátné řeky Gangy. Ačkoliv Mahárádža Paríkšit byl velký rádžarši (svatý král) a vládce světa, když se sedmidenním předstihem obdržel oznámení o své smrti, vzdal se celého svého království a odebral se na břeh Gangy hledat duchovní osvícení. Otázky krále Paríkšita a objasňující odpovědi Šukadeva Gósvámího týkající se všeho od povahy vlastního já k původu vesmíru jsou základem Šrímad-Bhágavatamu.

Toto vydání Bhágavatamu je jediný úplný český překlad s rozsáhlým a učeným komentářem a je to první vydání široce dostupné české čtenářské veřejnosti. Toto dílo je výsledkem učeného a oddaného úsilí Jeho Božské Milosti A. Č. Bhaktivedánty Svámího Prabhupády, nejvýznamnějšího světového učitele indického náboženství a filozofie. Jeho znalost sanskrtu a důvěrná obeznámenost s védskou kulturou společně odhalují Západu velkolepé představení tohoto významného klasického díla.

Об авторе 

Его Божественная Милость А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада явился в этот мир в 1896 г. в Калькутте (Индия). Там же, в Калькутте, в 1922 г. он впервые встретился со своим духовным учителем, Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Госвами.