Rádža-vidjá, královské poznání

Его Божественная Милость А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада
Язык 
Английский
1,49 руб.

Также можно купить на

Královské poznání

Můžeme být hrdi na naše akademické vzdělání, ale když se nás někdo zeptá, co jsme, nejsme schopni odpovědět. Každý žije v představě, že toto tělo je vlastní já, ale z védských zdrojů víme, že tomu tak není. Teprve poté, co si uvědomíme, že nejsme tato těla, můžeme vstoupit do skutečného poznání a pochopit, co vlastně jsme.

„Toto poznání je královskou vědou a největším ze všech tajemství. Je nejčistší, a jelikož umožňuje přímo vnímat vlastní já na základě realizace, je dokonalostí náboženství. Nikdy nepomíjí a jeho uplatňování je nesmírně radostné.“ (Bhagavad-gítá 9.2)

Об авторе 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.