Srila Prabhupada-lilamrta, volume 2

Сатсварупа Даса Госвами
Язык 
Английский
12,99 ₽

Также можно купить на

Šríla Prabhupáda-lílámrta vypráví příběh pozoruhodného jedince a mimořádného úspěchu. Jedincem je A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda: filozof, učenec, náboženský vůdce, světec. Úspěchem je revoluční přenos nadčasové duchovní kultury ze starověké Indie do Ameriky dvacátého století.

Tento druhý svazek začíná v roce 1971. Na Západě Šríla Prabhupáda dal pevné základy hnutí pro vědomí Krišny, které jeho žáci rozšiřovali v jeho nepřítomnosti. Tento svazek zaznamenává triumfální návrat Šríly Prabhupády do Indie a jeho plány na výstavbu chrámů ve třech klíčových místech: Mumbáí, středisku indického bohatství a obchodu; Vrindávanu, posvátné vesnici, kde Pán Krišna žil a bavil se; a Májápuru, posvátném místě narození Šrí Čaitanji Maháprabhua, který před pěti sty lety založil hnutí Hare Krišna.

Jedná se o energická léta strávená budováním duchovní společnosti v Indii a zakládáním středisek po celém světě, kde by se lidé mohli setkat se starobylou, ortodoxní duchovní tradicí Indie ve svých vlastních městech. V tomto svazku Šríla Prabhupáda opakovaně objíždí celý svět, hovoří o aktuálních tématech a brání svoji rostoucí náboženskou společnost proti nařčením z „vymývání mozků“ v Americe a pochybným obchodním praktikám v Indii.

Šríla Prabhupáda chtěl spojit dva světy, „chromou“ Indii a „slepou“ Ameriku. „Slepec může nést chromého“, řekl, „a společně mohou chodit. Tak může spojení indické duchovnosti a americké techniky prospět celému světu.“ Hlavním prostředkem dosažení tohoto cíle bylo vydávání jeho knih – komentovaných překladů indických klasických duchovních děl. Pod jeho vedením byl založen Bhaktivedanta Book Trust a do roku 1977 se vydalo a rozšířilo více než šedesát miliónů svazků děl Šríly Prabhupády.

Poslední cesta po Indii v roce 1977 přivedla Šrílu Prabhupádu ve věku osmdesáti jedna let a se zhoršujícím se zdravím na obrovskou náboženskou slavnost Kumbha-melu, do Hršíkeše a nakonec zpátky do jeho milovaného Vrindávanu. Nadešla doba jeho odchodu, řekl. Zatímco jeho sklíčení žáci ze všech koutů světa zaplavovali Vrindávan, Šríla Prabhupáda jim předložil tu největší výzvu – a největší lekci – v jejich mladých duchovních životech.

Об авторе 

Сатсварупа Даса Госвами (Satsvarūpa Dāsa Gosvāmī, имя при рождении - Стивен Гуарно, англ. Stephen Guarino; род. 6 декабря 1939, Нью-Йорк) - индуистский кришнаитский религиозный деятель, писатель и поэт. Один из старших учеников основателя Международного общества сознания Кришны (ИСККОН) Бхактиведанты Свами Прабхупады, инициирующий гуру и член Руководящего совета ИСККОН (1970-1999).