Nektar oddanosti

Его Божественная Милость А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада
Язык 
Английский
5,49 руб.

Также можно купить на

Nemůžeme být šťastní, aniž bychom uspokojili svoji základní touhu milovat. Objevte všechny složitosti duchovní lásky, bhakti, v tomto klasickém díle filozofie oddanosti.

Toto je souhrnná studie Bhakti-rasámrta-sindhu, vaišnavského klasického díla Rúpy Gósvámího, které analyzuje jednotlivé fáze bhakti (oddanosti) jako metodickou praxi vedoucí k lásce k Bohu.

Rúpa Gósvámí používá přirovnání oceánu (sindhu) ke vztahu oddanosti k Bohu. Název knihy vyjadřuje, že láskyplné vztahy jsou příjemné jako sladký nektar a hluboké jako oceán. Nicméně oddanost je ve skutečnosti určena pouze pro svrchovanou milovanou osobu, Krišnu.

Šríla Prabhupáda napsal tuto souhrnnou studii, aby ukázal základní pochopení praktik a ideálů vědomí Krišny a představil západnímu světu krásu pojmů oddanosti.

Duchovně žíznivé osoby mohou rozvinout svůj vztah s Krišnou pitím z neomezeného zdroje Nektaru oddanosti. Pijte, jak nejvíce můžete.

Об авторе 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.