The Quest for Enlightenment

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Čeština
$2.49

At the dawn of time, Brahma sat in meditation, seeking inspiration to create the universe. “Who am I?” he wondered. “And where have I come from? What should I do?” In response, the Supreme Being, Krishna, revealed Himself, flooding Brahma’s heart with transcendental knowledge.

Passed down since Brahma’s time through an unbroken chain of gurus and disciples, that same profound knowledge is ours in The Quest for Enlightenment. The author, His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, whom scholars and spiritual leaders worldwide have recognized as a distinguished teacher of Indian culture and philosophy in the modern age, is part of a spiritual lineage that reaches back all the way to Brahma, who is a direct disciple of Sri Krishna. This makes Srila Prabhupada uniquely qualified to present these timeless Vedic teachings on yoga, meditation, reincarnation, and self-realization, which have helped countless seekers in their search for ultimate peace and happiness.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.