The Journey of Self-Discovery

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Čeština
$3.49

Srila Prabhupada declares, "We don't say that this scientific knowledge is useless. Mechanics, electronics – this is also knowledge. But the central point is atma-jnana – self-knowledge, knowledge of the soul."

In these thirty-one essays, talks, and informal conversations, Srila Prabhupada reveals the central point of essential self-knowledge – a knowledge that makes all other knowledge and activities pale in comparison.

Brighten your life with the light of self-knowledge and gain a world perspective usually reserved for ascetics and saints.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.