Life Comes from Life

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Němčina
$2.49

A critical look at widely-believed assumptions and theories held by modern scientists about the origin of life.

For people who have come to accept every pronouncement of modern scientists as tested and proven truth, this book will be an eye-opener.

Life Comes From Life is an impromptu but brilliant critique of some of the dominant policies, theories and presuppositions of modern science and scientists by one of the greatest philosophers and scholars of the twentieth century, His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.

Srila Prabhupada's vivid analysis uncovers the hidden and blatantly unfounded assumptions that underlie currently fashionable doctrines about the origins and purpose of life.

This book is based on taped morning-walk conversations between Srila Prabhupada and his disciple Thoudam D. Singh, Ph.D., an organic chemist.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.