The Perfection of Yoga

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Němčina
$1.49

A world-re­nowned yoga mas­ter cuts through the commercialism that now clouds the real meaning of yoga.

Be­yond the pos­tures and ex­er­cises, he ex­plains, the ancient teachings of yoga aim at lasting, loving union with the Su­preme.

The author, His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, has written more than 60 volumes of authoritative translations, commentaries and sun­dry studies of the philosophical and re­ligious classics of India. Highly respected in academic circles for their authority, depth and clarity, they are used as standard textbooks in numerous colleges and universities around the world.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.