The Nectar of Instruction
by
Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Language 
Francouzština
Narrator 
Nara Narayana Dasa
Duration 
2 h 50 min
Size 
150 MB
Sample 
$4.99

Eleven Lessons in the Ancient Science of Bhakti-yoga

Across five centuries and half the globe comes this compact guidebook of essential spiritual teachings. How to choose a guru, how to practice yoga, even where to live—you'll find it all in this invaluable work originally written in Sanskrit by Srila Rupa Gosvami, the greatest spiritual genius of medieval India.

Now translated and illuminated by Rupa Gosvami's modern successor, His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, the Nectar of Instruction is the key to enlightenment for all seekers on the path of spiritual perfection.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.

The Narrator 

Nara Narayana Dasa (Normand Vanasse) became a devotee of Krishna in the Montreal ISKCON temple in 1980. As a new member he was enthusiastic to share Srila Prabhupada’s books with others. He has continued with that service throughout the decades and otherwise spent much of his time on harinama – singing the holy names of Krishna in the streets.