Coming Back: The Science of Reincarnation

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Polish
$3.49

Life does not begin with birth or end with death. Exactly what happens to the self after leaving its present body? Does it enter another body? Must it reincarnate forever? How does reincarnation really work? Can we control our future incarnations?

Coming Back answers these most profound and mysterious of all questions by presenting clear and complete explanations from the world’s most authentic sources of knowledge about the afterlife. With this book you’ll learn the science of controlling your present, determining your future, and dramatically changing your life.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.