Sri Isopanisad

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Čeština
$2.49

The 108 Upanishads are considered the essence of all the Vedas, and Shri Ishopanishad is foremost among them. Discover the distilled essence of all knowledge in these eighteen enlightening verses.

For thousands of years, people on a spiritual quest have consulted the mystical, intensely philosophical Upanishads. As the name implies (upa-near; ni-down; shad-to sit), one is advised to sit near a spiritual teacher to learn. To learn what? This Upanishad's name gives the clue: Isha means "the supreme controller."

Let us sit near the spiritual guide to learn about the supreme controller: God.

The process is simple, provided one learns from an authentic guide. The translation and commentary of Srila Prabhupada strictly adheres to the book's intention, assuring you of a legitimate understanding of the depths of Upanishadic knowledge.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.