Perfect Questions, Perfect Answers

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Litevština
$2.49

In 1972, Bob Cohen, an American science teacher serving in the Peace Corps, found himself halfway around the world, in the holy village of Mayapur, West Bengal, on a search for spiritual enlightenment. There, in a small bamboo hut, he found a teacher able to answer his questions. Perfect Questions, Perfect Answers is the record of his transformative talks with Srila Prabhupada.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.