The Science of Self-Realization

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Croatian
$3.49

This collection of articles by Srila Prabhupada from Back to Godhead magazine covers knowledge of the soul and the practice of bhakti-yoga.

These interviews, lectures, and essays cover topics such as the goal of human life, seeking a true spiritual teacher, reincarnation, super-consciousness, Krishna and Christ, and spiritual solutions to today's social and economic problems.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.