Prabhupada

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Georgian
$3.99

This is a condensation of the six-volume Srila Prabhupada Lilamrta, the authorized biography of Srila Prabhupada, in an easy-to-read one-volume format. Of the Lilamrta, Stillson Judah, late Professor Emeritus at the Graduate Theological Union/Pacific School of Religion, wrote: “This work is an eloquent tribute to the memory of a man who played a central role in American religious history during the counter-cultural ’60s and ’70s. It will provide a mine of information to scholars and to anyone else interested in the movement Prabhupada brought to America from India.”

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.