In Essence

EVOLVE YOUR VISION • CHANGE YOUR WORLD

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Angličtina
$4.99

This book is for seekers. Although we’ve been trying to understand our world since the beginning of time, and philosophers, theologians, and scientists have tried to interpret the world for us, we still want to know what we’re doing here and whether life has meaning and purpose. Drawing on questions like these and others asked by the many people he spoke to over the years, in this book His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada responds with logic and wit from an ancient treasure house of Vedic wisdom – speaking to questions on yoga, meditation, the mind, and karma, and exploring the self, the universe, and the source of existence. Includes a how-to guide on how to practice bhakti-yoga.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.