Srimad-Bhagavatam, Second Canto

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Litevština
$4.99

After compiling the Vedas, Srila Vyasadeva was inspired to present their profound essence in the form of Srimad-Bhagavatam. As “the ripened fruit of the tree of Vedic literature,” the first verse of Srimad-Bhagavatam makes clear that because the book is intended for people serious about spiritual progress, it will not deal with sectarian religious ideas, philosophical conjecture, or worldly concerns. The second text promises that anyone who reads the Srimad-Bhagavatam systematically will achieve the spiritual success meant to be attained by all human beings.

In Canto Two, “The Cosmic Manifestation,” Sukadeva discusses fearlessness at the time of death, the nature of the Universal Form and the Supersoul, how to release attachments, the process of creation, the value of bhakti, Krsna’s incarnations, and the ten characteristics of a Purana. This Canto contains a series of questions by Maharaja Pariksit and in response, Sukadeva's recitation of the four kernel verses of Srimad-Bhagavatam.

This edition of Bhagavatam is the only complete English translation with an elaborate and scholarly commentary, and it is the first edition widely available to the English-reading public. This work is the product of the scholarly and devotional effort of His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, the world's most distinguished teacher of Indian religious and philosophical thought. His Sanskrit scholarship and intimate familiarity with Vedic culture combine to reveal to the West a magnificent exposition of this important classic.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.