Veda Secrets from the East

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Ruština
$0.99

VEDA explores the secrets of spirituality found in the ancient writings of the East. Probing into topics such as the soul, karma, reincarnation, and meditation, this book will help awaken within you the spiritual insights great teachers have spoken of for thousands of years.

What lies beyond death, and what would you do if you had only a few days left to live? Despite an abundance of comforts and conveniences, why do many still feel dissatisfied, empty, and lacking in purpose? Are day-to-day occurrences predestined, or is life an interplay of fate and free will? In this book, His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada and his followers address the most crucial questions of our existence.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.