The Quest for Enlightenment

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Ruština
$2.49

At the dawn of time, Brahma sat in trance, seeking inspiration to create the universe. Who am I?' he wondered. Where have I come from? What should I do? Then the Supreme Being, Krsna, revealed Himself, flooding Brahma's heart with transcendental knowledge. Passed down since Brahma's time through an unbroken chain of gurus and disciples, that same profound knowledge is ours in The Quest for Enlightenment.The author of Quest is His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, whom scholars and spiritual leaders worldwide recognize as the most distinguished teacher of Indian culture and philosophy of the modern age. With his spiritual lineage reaching back through Brahma to Sri Krsna, Srila Prabhupada is uniquely qualified to present the timeless Vedic teachings on yoga, meditation, reincarnation, and self-realization that have helped countless seekers in their search for ultimate peace and happiness.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.