Raja-vidya, the King of Knowledge

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Ruština
$1.49

The King of Knowledge

We may be proud of our academic education, but if asked what we are, we are not able to say. Everyone is under the conception that this body is the self, but we learn from Vedic sources that this is not so. Only after realizing that we are not these bodies can we enter into real knowledge and understand what we actually are.

“This knowledge is the king of all education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion. It is everlasting and it is joyfully performed.” —Bhagavad-gita 9.2

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.