On the Way to Krishna

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Ruština
$1.49

On the Way to Krsna is based on lectures Srila Prabhupada gave, mostly on the 7th chapter of the Bhagavad-gita, in New York in the fall of 1966. These were still his early days in the United States, and he addresses a quintessential part of what we think of as the American dream: the right to pursue happiness. Of course, the desire for happiness is not an American phenomenon but intrinsic to the human condition.

Without knowing what real happiness is, Srila Prabhupada says, happiness is impossible to achieve. In this small book, Srila Prabhupada discusses how happiness is found beyond the temporary, and illumines Lord Krishna's definition of happiness as it is presented in the pages of the Bhagavad-gita.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.