Krsna Consciousness, the Topmost Yoga System

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Ruština
$1.49

Although there are many types of yoga practice, the Vedic literature explains that no matter which practice you choose, success is only achieved when bhakti is present.

What is bhakti-yoga, and how can you add it to your life or your current yoga practice? As bhakti is a pivotal element in any yogic or religious practice, it is known as the topmost yoga. In the Bhagavad-gita, Krishna explains bhakti-yoga to his dear friend Arjuna, and here Srila Prabhupada expands these concepts in this introductory text.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.