Teachings of Queen Kunti

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Litevština
$4.49

Queen Kunti, a tragic and heroic figure, emerges from an explosive era in the history of ancient India. Her teachings are simple and illuminating outpourings revealing the deepest transcendental emotions of the heart and the deepest philosophical and theological penetrations of the intellect.

At the conclusion of the devastating Kurukshetra war, Queen Kunti approaches Lord Krishna as He prepares to depart the scene of the battle. Kunti's words are words of glorification impelled by a divine love steeped in wisdom.

Kunti's spontaneous glorification of Lord Krishna and her description of the spiritual path are immortalized in the Mahabharata and the Bhagavata Purana (Srimad-Bhagavatam), and they have been recited, chanted, and sung by sages and philosophers for thousands of years.

As they appear in the First Canto of the Bhagavatam, Queen Kunti's celebrated prayers consist of only twenty-six couplets (verses 18 through 43 of the Eighth Chapter), yet they are considered a philosophical, theological, and literary masterpiece.

Let her heartfelt words of wisdom bring solace to your soul.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.