The Laws of Nature

An Infallible Justice

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Litevština
$1.99

Why is one person rich and another poor? One an exploiter and another exploited? One a victim and another the victimizer? The Laws of Nature reveals who's pulling the strings and why. Based on two classics of Vedic wisdom – Sri Isopanisad and Srimad-BhagavatamThe Laws of Nature explores the age-old mysteries surrounding karma and reincarnation, free will and destiny, enlightenment, and liberation. What's more, it shows us how to use yoga and meditation techniques to cut the bonds of karma and achieve complete freedom, happiness, and spiritual perfection.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.