Easy Journey to Other Planets

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Georgian
$1.49

Forget NASA's elaborate arrangements and huge, dangerous metal machines. Learn the easy way to journey through the solar system.

Using subtle, spiritual energy you can travel to other planets and see the wonders of God's creation. Or you can choose to travel beyond the material creation to your eternal home with Krishna.

Easy Journey to Other Planets gives a bird's-eye view of the vast cosmos and spiritual world, so you can intelligently choose your travel destination.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.