Krishna Consciousness: The Matchless Gift

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Ruština
$0.99

Krishna Consciousness, the Matchless Gift is a collection of transcribed lectures by Srila Prabhupada on the philosophy and practice of bhakti-yoga – the process of reestablishing our connection with the Supreme Person.

While only 118 pages long, Matchless Gift contains an abundance of material on many facets of the science of Krishna consciousness, along with vivid examples, stories, and analogies not found elsewhere in Srila Prabhupada's writings. Readers will quickly gain an appreciation for Srila Prabhupada's agility of mind and ability to make the highest teachings of the Vedas understandable to a contemporary audience. It's a light book, packed with heavy wisdom, and best appreciated in short installments.

The book's title alludes to the Matchless Gifts sign above the entrance to the storefront at 26 2nd Avenue in New York City, which became the site of the first center for the International Society for Krishna Consciousness in the western world.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.