Elevation to Krishna Consciousness

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Angličtina
$1.49

The quality of our consciousness can go up or down based on how we see the world and act in it. When we act like the eternal spiritual beings that we are – small parts of a supreme whole – makes us happy. But if we focus our attempts at happiness on the temporary body and mind – on matter – and make those our life's priority, our consciousness will shrink and we’ll be miserable. Spiritual elevation – raising our consciousness to higher levels – happens quickly when we revive our God consciousness.

In this compact book, Srila Prabhupada recommends seeing the world as it is – a temporary place full of anxiety – and then taking the road to higher consciousness by rediscovering our relationship with the Supreme Person, Krishna. Anyone can become elevated; the journey begins with a single step up.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.