Transcendental Teachings of Prahlada Maharaja

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Čeština
$1.49

At only five years old, Prahlada Maharaja instructed his schoolmates in the transcendental science of self-realization, covering such topics as how to meditate, the importance of sense control, how to achieve peace of mind, and ultimately how to reach the highest goal of life: pure love of God. This small booklet is a collection of Srila Prabhupada’s lectures on Prahlada’s teachings, from Srimad-Bhagavatam, Canto 7, chapter six.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.